top of page

מרכז מבקרים | שער לים המלח

2021 | זכייה בתחרות | מרחב חוויתי טקטוני |  בשיתוף דיסקין

חוויה מדברית עוצמתית, מערך גמיש של קירות מעשה ידי אדם הבוקעים מאדמת המדבר, ובדיאלוג רגיש עם הטבע הסובב, יוצרים מרחב חוויתי עשיר. רצף של חללים בדרגות פתיחות שונות ודרגות קרוי והגנה שונות ובהם מתחמי פעילות, מוקדי תוכן, אזורי ישיבה, התכנסות, הרגעות והשראה. הקירות – אבן הבניין המרכזית של הפרויקט, מעבר להבטים סימבוליים ומיתוגיים מהווים פלטפורמה פונקציונאלית לתצוגה, הקרנה, הכוונה, הגנה, הצללה, הגדרה, מיסגור ועוד.


מרכז מבקרים | שער לים המלח

2021 | זכייה בתחרות | מרחב חוויתי טקטוני |  בשיתוף דיסקין

חוויה מדברית עוצמתית, מערך גמיש של קירות מעשה ידי אדם הבוקעים מאדמת המדבר, ובדיאלוג רגיש עם הטבע הסובב, יוצרים מרחב חוויתי עשיר. רצף של חללים בדרגות פתיחות שונות ודרגות קרוי והגנה שונות ובהם מתחמי פעילות, מוקדי תוכן, אזורי ישיבה, התכנסות, הרגעות והשראה. הקירות – אבן הבניין המרכזית של הפרויקט, מעבר להבטים סימבוליים ומיתוגיים מהווים פלטפורמה פונקציונאלית לתצוגה, הקרנה, הכוונה, הגנה, הצללה, הגדרה, מיסגור ועוד.


← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page