top of page

מרכז מבקרים קוקה קולה | הצעה לתחרות

מרכז המבקרים של קוקה קולה – הצעה במסגרת תחרות מוזמנים (בשיתוף חברת דיסק אין)

בהתאם לרוח המותג, התכנון מציג נרטיב של גילוי והפתעה במרחב "מבעבע". את אפקט הבועות השגנו ע"י שימוש בתאורה הבוקעת מחורים עגולים רנדומאליים בתיקרה.

חלוקת המרחב מבוצעת ע"י קירות פח קמורים, אדומים כמובן, המשלבים חוויה מוזיאלית בד בבד עם מיתוג מובהק. חומר שלישי הוא זכוכית – גם כאן מתוך ריפרור לבקבוקים המיתולגיים. פחיות, בקבוקים בועות וקסם.

מהלך הביקור כולל פעילות במפלס הכניסה, סיור מעל פס היצור, שינוע מרחבי לגלריה ע"י מתקן ייחודי, המשלב צפיה בסרט תלת ממדי, וחווית טעימות בגלריה. במבט מהגלריה למפלס הכניסה נחשף המבקר לכך שאותם קירות אדומים קמורים בינהם שוטט מגדירים את תצורת הלוגו של קוקה קולה.

החלל תוכנן באופן גמיש והוא מאפשר קבלת קבוצות בגדלים שונים, אירועים והתכנסויות.

מרכז מבקרים קוקה קולה | הצעה לתחרות

מרכז המבקרים של קוקה קולה – הצעה במסגרת תחרות מוזמנים (בשיתוף חברת דיסק אין)

בהתאם לרוח המותג, התכנון מציג נרטיב של גילוי והפתעה במרחב "מבעבע". את אפקט הבועות השגנו ע"י שימוש בתאורה הבוקעת מחורים עגולים רנדומאליים בתיקרה.

חלוקת המרחב מבוצעת ע"י קירות פח קמורים, אדומים כמובן, המשלבים חוויה מוזיאלית בד בבד עם מיתוג מובהק. חומר שלישי הוא זכוכית – גם כאן מתוך ריפרור לבקבוקים המיתולגיים. פחיות, בקבוקים בועות וקסם.

מהלך הביקור כולל פעילות במפלס הכניסה, סיור מעל פס היצור, שינוע מרחבי לגלריה ע"י מתקן ייחודי, המשלב צפיה בסרט תלת ממדי, וחווית טעימות בגלריה. במבט מהגלריה למפלס הכניסה נחשף המבקר לכך שאותם קירות אדומים קמורים בינהם שוטט מגדירים את תצורת הלוגו של קוקה קולה.

החלל תוכנן באופן גמיש והוא מאפשר קבלת קבוצות בגדלים שונים, אירועים והתכנסויות.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page