top of page

פנטהאוז בתל אביב

שלושה מבנים גמישים להשכרה עבור החברה לפיתוח קיסריה, תוך פיתוח שיטת בניה מיוחדת של חזיתות בטון יצוק 

פנטהאוז בתל אביב

שלושה מבנים גמישים להשכרה עבור החברה לפיתוח קיסריה, תוך פיתוח שיטת בניה מיוחדת של חזיתות בטון יצוק 

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page