top of page

דירה בתל אביב

הדירה של שרון בתל אביב | 2020 | 73 מ"ר 

שיפוץ דירה בבית דירות סטנדרטי וישן הוליד פתרונות שאינם סטנדרטים כלל וכלל, כגון חדר ורסטילי הנפתח ונסגר לחלוטין, מיטה עולה ויורדת, כיריים נסתרות באי וניצול כל סנטימטר רבוע בצורה פונקציונלית מיטבית. הצנרת הגלויה השחורה מכילה את כבלי החשמל, אותם לא ניתן היה לחצוב לתוך התקרה עקב התפוררותה

צילום: עמית גושר

דירה בתל אביב

הדירה של שרון בתל אביב | 2020 | 73 מ"ר 

שיפוץ דירה בבית דירות סטנדרטי וישן הוליד פתרונות שאינם סטנדרטים כלל וכלל, כגון חדר ורסטילי הנפתח ונסגר לחלוטין, מיטה עולה ויורדת, כיריים נסתרות באי וניצול כל סנטימטר רבוע בצורה פונקציונלית מיטבית. הצנרת הגלויה השחורה מכילה את כבלי החשמל, אותם לא ניתן היה לחצוב לתוך התקרה עקב התפוררותה

צילום: עמית גושר

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page