top of page

econtainer bridge | זכיה בתחרות | יואב מסר אדריכלים

אדריכל אחראי - יפתח חיינר | הדמיות - סטודיו איקו

2013 | זכיה בתחרות בינ"ל | פארק אריאל שרון | אורך 160 מ', רוחב 6 מ'

גשר הכניסה לפארק אריאל שרון. תוכנן לתנועה משולבת של רכבים הולכי רגל ורוכבי אופניים. פארק אריאל שרון מתוכנן כמרכז טבע עירוני עשיר ויחודי בדגש אקולוגי. בהשראת ההר המתחדש מבוססת ההצעה הזוכה על הרעיון של RE USE.  מכולות ישנות, 31 במספר, (יותר מ- 800,000 מכולות נפלטות ממערך ההובלה הימית מידי שנה) ופסולת פלדה שיצאה משימוש, עוברות טרנספורמציה ומקבלות תצורה של גשר המספק תשתית תנועה, תצפית, תצוגה ותרבות ומבוסס על עקרונות הבניה הירוקה. מגיבוב של פסולת לעורק חיים.

econtainer bridge | זכיה בתחרות | יואב מסר אדריכלים

אדריכל אחראי - יפתח חיינר | הדמיות - סטודיו איקו

2013 | זכיה בתחרות בינ"ל | פארק אריאל שרון | אורך 160 מ', רוחב 6 מ'

גשר הכניסה לפארק אריאל שרון. תוכנן לתנועה משולבת של רכבים הולכי רגל ורוכבי אופניים. פארק אריאל שרון מתוכנן כמרכז טבע עירוני עשיר ויחודי בדגש אקולוגי. בהשראת ההר המתחדש מבוססת ההצעה הזוכה על הרעיון של RE USE.  מכולות ישנות, 31 במספר, (יותר מ- 800,000 מכולות נפלטות ממערך ההובלה הימית מידי שנה) ופסולת פלדה שיצאה משימוש, עוברות טרנספורמציה ומקבלות תצורה של גשר המספק תשתית תנועה, תצפית, תצוגה ותרבות ומבוסס על עקרונות הבניה הירוקה. מגיבוב של פסולת לעורק חיים.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page