top of page

BambOOKS

ספריית במבוק מודולרית.
פיתוח משותף וייצור – ארטן.

ספריית הבמבוק נוצרה כתוצאה של מחקר במינימליזם.
התובנה שמספיקות שתי נקודות תמיכה כדי לאחוז בספר, הרצון להשתמש במינימום חומר, לייתר מחזיקי ספרים בקצוות המדף, לפנות את תשומת הלב לספרים עצמם על ידי שימוש במתקן קליל ככל הניתן – הביאו לפיתוח ה BambooK.
השימוש בבמבוק התבקש כחומר גלם קליל ואקולוגי במיוחד, ובגלל הקשר בין "עץ" כצמח, ל"פפירוס" ולנייר. הספרייה עשויה חומר אחד. החיבור בין המוטות נעשה תוך שימוש בצ’ופסטיקס, העשויים גם הם מבמבוק.
המוט השלישי נוסף על מנת לאפשר מגוון גדלים לספרים שונים, וזו גם הסיבה לרנדומליות לכאורה של גבהי המדפים ורוחבם.
המבנה יכול להיות רב תכליתי ולשמש גם כמעקה או כמחיצה.
הספריה עשויה מחומר אחד בלבד: גם המחברים הנסתרים עשויים מצ’ופסטיקס, במבוק לכשעצמם.
במצב רגיל, ליד קיר, החיבורים יהיו פשוט אל הקיר, ללא המוטות המגיעים לתקרה.

BambOOKS

ספריית במבוק מודולרית.
פיתוח משותף וייצור – ארטן.

ספריית הבמבוק נוצרה כתוצאה של מחקר במינימליזם.
התובנה שמספיקות שתי נקודות תמיכה כדי לאחוז בספר, הרצון להשתמש במינימום חומר, לייתר מחזיקי ספרים בקצוות המדף, לפנות את תשומת הלב לספרים עצמם על ידי שימוש במתקן קליל ככל הניתן – הביאו לפיתוח ה BambooK.
השימוש בבמבוק התבקש כחומר גלם קליל ואקולוגי במיוחד, ובגלל הקשר בין "עץ" כצמח, ל"פפירוס" ולנייר. הספרייה עשויה חומר אחד. החיבור בין המוטות נעשה תוך שימוש בצ’ופסטיקס, העשויים גם הם מבמבוק.
המוט השלישי נוסף על מנת לאפשר מגוון גדלים לספרים שונים, וזו גם הסיבה לרנדומליות לכאורה של גבהי המדפים ורוחבם.
המבנה יכול להיות רב תכליתי ולשמש גם כמעקה או כמחיצה.
הספריה עשויה מחומר אחד בלבד: גם המחברים הנסתרים עשויים מצ’ופסטיקס, במבוק לכשעצמם.
במצב רגיל, ליד קיר, החיבורים יהיו פשוט אל הקיר, ללא המוטות המגיעים לתקרה.

← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page