top of page

fully booked

רהיט המכיל מכשירי צפייה שונים וכן סדרת ספרים נבחרים, ומשחק על המתח בין התרבות הגבוהה לנמוכה.
מתוכנן ומותאם באופן אישי, ומוציא מהסלון את הארון המסורתי השוכן מתחת למסך.
עשוי לביד ליבנה.
מתוך הסדרה "שכבות".


fully booked

רהיט המכיל מכשירי צפייה שונים וכן סדרת ספרים נבחרים, ומשחק על המתח בין התרבות הגבוהה לנמוכה.
מתוכנן ומותאם באופן אישי, ומוציא מהסלון את הארון המסורתי השוכן מתחת למסך.
עשוי לביד ליבנה.
מתוך הסדרה "שכבות".


← לפרויקט הבא
לפרויקט הקודם →
bottom of page